مخاطبین آران

مرکز مشاوره آران، دارای رتبه ب1 مطالعات امکان سنجی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.هم چنین شعبه این مرکز در مشهد، دارای رتبه 2 خدمات اقتصادی از شهرداری مشهد و عضو کلینیک صنعت شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی می باشد.

 

 

هلدینگ آران شامل مرکز مشاوره کارآفرینی آران، شتابدهنده آران، شرکت سیال ثامن و مؤسسه فاطر می باشد.

مرکز مشاوره کارآفرینی آران، دارای رتبه ب1 مطالعات امکانسنجی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. همچنین شعبه این مرکز در مشهد، دارای رتبه 2 خدمات اقتصادی از شهرداری مشهد و عضو کلینیک صنعت شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی و مجوز استخراج رمزارز می باشد.

 

اخبار و مطالب مفید

در این قسمت مطالبی مرتبط با صنعت مورد نظر را مطالعه نمائید...