درباره ما

مرکز مشاوره آران، دارای رتبه ب1 مطالعات امکان سنجی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
هم چنین شعبه این مرکز در مشهد، دارای رتبه 2 خدمات اقتصادی از شهرداری مشهد و عضو کلینیک صنعت شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی می باشد.
شتاب دهنده کسب و کار آران نیز دارای مجوز شتاب دهنده کسب و کار و فضای کار اشتراکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوزهای مزرعه استخراج رمزارز و جواز تأسیس تولید رایانه صنعتی (با کاربرد رایانش ابری) از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.