سایر خدمات

سایر خدمات شرکت آران شامل انجام پروژه‌های مدیریت طرح، طرح کسب و کار(BP) و مطالعات مالی و تدوین اسناد مناقصه می‌باشد.

مدیریت طرح (MC) و تامین مالی

مدیریت طرح عبارت است از مجموعه ای از پروژه های مرتبط با هم در مسیری هماهنگ جهت بدست آوردن مزایا و کنترل که به صورت فردی نمی‌توان آن را مدیریت نمود.

لیست پروژه‌های انجام شده در حوزه مدیریت طرح و تامین مالی در شرکت آران عبارت است از:

 • مدیریت طرح (MC) و تامین مالی گلخانه زعفران به روش هواکشت (آیروپونیک) به مساحت 5000 متر مربع، 1400.
 • تأمین مالی ساخت ابَر رایانه‌های سامانه پردازش سریع (FPS) ، 1400.
 • تأمین مالی تولید پوشاک، 1399.
 • مدیریت طرح (MC) و تأمین مالی مجتمع فرآوری میوه، 1398.
 • تأمین مالی و راه‌اندازی شتاب‌دهنده کسب و کار آران، 1398.

طرح کسب و کار (BP)

طرح کسب ‌و کار یک نقشه راه برای کسب ‌و کار است که ابعاد مختلف شکل‌گیری کسب‌ و کار و موانع احتمالی را پیش‌بینی می‌کند.

لیست پروژه‌های انجام شده در حوزه طرح کسب و کار در شرکت آران عبارت است از:

 • طرح کسب وکار استارتاپ صف هوشمند و جستجوگر سرویس در کشور کانادا، 1400.
 • طرح کسب وکار باشگاه ورزشی در کشور کانادا، 1400.
 • طرح کسب و کار واحد تولید صندوق نسوز، 1399.
 • طرح کسب و کار و مشاوره فنی راه‌اندازی کارخانه لبنیات در کشور روسیه، 1398.
 • طرح کسب و کار راه‌اندازی سامانه (پلتفرم) برون‌سپاری مطالعات کسب و کار، 1398.
 • طرح کسب و کار مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی کارآفرینی، 1398.
 • طرح کسب و کار واحد فناور هوش معیشتی در پارک علم و فناوری خراسان رضوی، 1393.
 • طرح کسب و کار تولید ربات چاپگر دیوار به منظور ارائه به پارک علم و فناوری خراسان رضوی، 1390.
 • مدل مالی و اسناد مناقصه آب‌شیرین‌كن‌های شهر لیكك به روش‌های BOO  وROT.

مطالعات مالی و تدوین اسناد مناقصه

لیست پروژه‌های انجام شده در حوزه مطالعات مالی و تدوین اسناد مناقصه در شرکت آران عبارت است از:

 • مشاوره و تهیه مدل مالی پروژه فاضلاب شهر نمین استان اردبیل، 1399.
 • مدل مالی پروژه فرآوری زعفران، 1398.
 • مدل مالی پروژه شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب مجتمع‌های نصرآباد و علی‌آباد شهرستان تفت، 1397.
 • مدل مالی پروژه خط انتقال و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک مهرگان مشهد، 1397.
 • مدل مالی پروژه بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی گوجگی، مشهد.
 • مدل مالی پروژه بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی باخرز، مشهد.
 • مدل مالی پروژه بازسازی، بهره برداری و انتقال (ROT) تاسیسات آبرسانی مجتمع روستایی بهار، مشهد.
 • مدل مالی پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ۱۳ تصفیه‌خانه فاضلاب محلی (Local) شهر مشهد.
 • مدل مالی پروژه ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) تصفیه‌خانه فاضلاب کال چهل‌بازه، مشهد.
 • مدل مالی، ارزیابی کیفی سرمایه‌گذاران و تهیه اسناد مناقصه طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر چرام به روش BOT.
 • مدل مالی و اسناد مناقصه آب‌شیرین‌كن‌های شهر لیكك به روش‌های BOO و ROT.