سید یاسر بنی هاشمی / عضو هیئت مدیره

 • دکترای مدیریت ساخت (دانشگاه سیدنی استرالیا)

اهم سوابق:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1394 تاکنون)
 • دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی (1397 تاکنون)
 • عضو انجمن مدیریت پروژۀ آمریکا (PMI)
 • عضو انجمن مدیریت پروژۀ استرالیا (AIPM)
 • عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
 • بیش از 18 سال سابقه‌ی کار اجرایی و مشاوره در شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، مهندسین مشاور و پیمانکاری فعال درصنایع ساختمان، آب و فاضلاب، و نفت و گاز
 • بازنگری نظام مدیریت پروژه‌ی سازمانی شهرداری مشهد
 • جایزه مقاله برتر کنفرانس PICMET در کشور ژاپن در سال 2014
 • مقام اول مسابقه Research Conversazione در دانشکده‌ی مهندسی عمران دانشگاه سیدنی در سال 2012
 • ارائۀ خدمات مشاوره در زمینه فرآیندهای کسب و کار مرتبط با مدیریت استراتژیک، مدیریت سبد و مدیریت پروژه‌ها در شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در صنعت ساختمان و نفت و گاز (1387 تاکنون)
 • تدوین برنامه‌ی راهبردی کالج دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت مهندسی سیال ثامن و چندین شرکت بزرگ دیگر
 • رتبه‌ی اول دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس در سال 1388
 • مشاور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن- تهران (85-86 )
 • رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی سرآمد نوآوری- مشهد (86-88)