برخی از پروژه های شرکت آران در زمینه تحقیقات بازار:

  • پروژه ملی تحقیق بازار نمک (1400)
  • تحقیق بازار مواد اولیه در صنایع غذایی (1400)
  • تحقیق بازار پوشاک روسیه (1398)
  • تحقیق بازار فروشگاه اینترنتی زیورآلات نقره (1398)
  • تحقیق بازار چای در مشهد (1394)
  • طرح بررسی تحولات بازار کاربری‌های تجاری و اقامتی منطقه ثامن در قالب تحولات این بازار؛ شهرداری ثامن (1390)