مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت یک نوع خدمت است. خدمتی از جنس راهنمایی؛ که به مشتریان کمک می‌کند تا مسایل مدیریتی و فرصت‌های خود را شناسایی و تحلیل کنند.

یکی از بهترین روش‌های حل مسئله در هنگام مواجهه با مسائل به ظاهر حل نشده، فاصله گرفتن از مسئله و تلاش برای اندیشیدن به صورت مسئله خارج از چارچوب‌هاست. حل بسیاری از مسائل اجتماعی نیازمند تفکر خارج از چارچوب است؛ زیرا غالبا وقتی در بطن یک مسئله با ماهیت اجتماعی قرار داریم، تعریف درستی حتی از صورت‌مسئله هم نداریم و گاه با تغییری هرچند کوچک در صورت‌ مسئله، به راه‌حل‌های کارآمدی دست پیدا می‌کنیم. مشاوران مدیریتی چنین نقشی را برای سازمان‌ها ایفا می‌کنند و بهره‌گیری از نگاه بیرونی آن‌ها در پرداختن به مسائل سازمانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل به‌کارگیری‌شان باشد.

مشاور مدیریت با توجه به شرایط مشتریان، راه حل‌هایی را توصیه و یا فعالیت‌هایی را پیشنهاد می‌کند و پس از تایید کارفرما، در پیاده سازی و اجرایی کردن آن‌ها نیز همراهی دارد.

خدمات اصلی که بایستی توسط مشاور مدیریت ارائه شود، شامل موارد زیر است:

1. طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه ریزی و همکاری حرفه ای برای پیاده سازی تصمیم­های تایید شده؛

2. بازنگری و پیشنهاد بهبود، خط مشی­ها، مراحل، سیستم­ها، روش­ها و ارتباطات سازمانی؛

3. معرفی ایده­ها، مفاهیم و روش­های جدید مدیریتی؛

لیست پروژه‌های مشاور مدیریت انجام شده شرکت آران عبارت است از:

  • آینده نگاری راهبردی شرکت مهندسی سیال ثامن، 1400
  • مشاوره مدیریت، شامل برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) و عملیاتی واحد تولید صندوق نسوز، 1399
  • مشاوره مدیریت، شامل مشاوره فنی، مشاوره منابع انسانی، مشاوره بازاریابی، تدوین SWOT، آمیخته بازاریابی 4Pو... واحد تولیدی سوهان عسلی، 1397
  • برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری فیض آباد در استان خراسان رضوی، 1395
  • برنامه راهبردی و عملیاتی شهر و شهرداری قاسم آباد در استان خراسان رضوی، 1395.