مشاوره مدیریت

مشاور مدیریت با در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکار، ارزیابی نیروی انسانی، تحلیل رقبا و شناسایی دقیق مشتریان، استراتژی‌ها و فعالیت‌هایی را در اموری که مدیران سازمان در بخش‌های گوناگون کسب‌وکار با آن‌ها مواجه هستند پیشنهاد می‌کند و در صورت نیاز در پیاده سازی آن‌ها نیز یاری می­رساند.

لیست پروژه‌های انجام شده در حوزه مشاوره مدیریت عبارت است از:

  • آینده نگاری راهبردی شرکت مهندسی سیال ثامن، 1400
  • مشاوره مدیریت، شامل برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) و عملیاتی واحد تولید صندوق نسوز، 1399
  • مشاوره مدیریت، شامل مشاوره فنی، مشاوره منابع انسانی، مشاوره بازاریابی، تدوین SWOT، آمیخته بازاریابی 4Pو... واحد تولیدی سوهان عسلی، 1397