مطالعات اقتصادی

هر طرح یا پروژه اقتصادی چه در حوزه پروژه‌های سرمایه گذاری، چه در حوزه پژوهش‌های زیرساختی و یا سایر موضوعات مرتبط در اولین گام نیازمند انجام مطالعات اقتصادی است تا بدین منظور با طراحی ساختار و پلان عملیاتی ضابطه ­مند و مستدل زمینه موفقیت پروژه در مراحل بعدی فراهم آید.

لیست پروژه‌های انجام شده در حوزه مطالعات اقتصادی در شرکت آران عبارت است از:

  • آینده صنعت گاز ایران در افق 1420 با روش سناریو، 1400
  • مطالعات اقتصادی پروژه کمربند جنوبی شهر مشهد به مساحت 19 هزار هکتار، 1400
  • پروژه ملی تجربه‌نگاری، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی الگوی بهینه مشارکت کسب و کارهای خانگی و صنعتی، 1399
  • پروژه ملی مطالعات بهینه‌کاوی در حوزه تخصصی ماشین‌آلات و تجهیزات مجتمع‌های تولیدی فلزی کشور، 1398
  • شناسایی و اولویت‌بندی مواد و قطعات اولیه مورد نیاز صنایع بزرگ استان یزد، 1398